Anna Maria Stray
Født 1970, Lillesand

Adresse: Rødtvetveien 35, 0955 Oslo
mob: 413 038 039
E-post annaj@online.no

Utdanning
2004-2008 Bachelor kunstfag KHIO, institutt for keramikk.
2003-2004 Christiania friakademi
2001, 2002, 2007 Diverse kurs keramikk og glass. Engelsholm Højskole

Gruppeutstillinger

2017 Galleri Geitodden, med Olga Grimsmo Nilsen "Knust, men oppreist"
2016, 2017, 2018 Oslo Open
2015 Anarkistisk juleutstilling Akershus kunstsenter
2009 Galleri Steinbruddet
2008 Avgangsutstilling KHIO «Material Works»

Medlem
Norske kunsthåndverkere

Annet

2021 SKUP den kulturelle skolesekken Apalløkka ungdomsskole
2010-2020 Lærer diverse keramikkurs 
2015 Oppdrag Stiftelsen felleskap mot seksuelle overgrep
2020 Oppdrag Støtteseter mot incest Oslo